نام: سید رضا
نام خانوادگی: اسدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: قاسمي
سمت: معاون آموزشی
نام: میثم
نام خانوادگی: باقریان
سمت: معاون پرورشی
بیوگرافی
نام: سید حسن
نام خانوادگی: هادی
سمت: معاون انضباطی
بیوگرافی
نام: سیدصالح
نام خانوادگی: شبیری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهدی
نام خانوادگی: بهرامی
سمت: سایر پرسنل
نام: حسن
نام خانوادگی: فرشچیان
سمت: امور اداری
نام: حمید
نام خانوادگی: صادقی خطیبایی-
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علیرضا
نام خانوادگی: روحی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: گودرزی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: احمد
نام خانوادگی: شیری وثیق
سمت: مشاور
نام: سیدنورالدین
نام خانوادگی: فاضل زاده
سمت: معاون پرورشی
نام: حسینعلی
نام خانوادگی: بختیاری
سمت: سایر پرسنل
نام: علی
نام خانوادگی: خوشقدم
سمت: حسابدار
نام: مصطفی
نام خانوادگی: سلیمانی
سمت: سایر پرسنل
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: عظیمی
سمت: سایر پرسنل
نام: یوسف
نام خانوادگی: مساحی
سمت: سایر پرسنل
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان شهید مدنی
8280622,8280623,8280624,8255589,8260251
خیابان خ پاستور، فرعی جنب مخابرات، کوچه شهید غیرتیان
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.