نام: ابراهیم
نام خانوادگی: خسروی
سمت: امور دفتری
نام: بابک
نام خانوادگی: اکبری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حسین
نام خانوادگی: امینی
سمت: ریاضی
نام: میلاد
نام خانوادگی: صالحی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: باهر
نام خانوادگی: بحیرایی
سمت: ادبیات فارسی
نام: عباس
نام خانوادگی: تابان فرد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سعید
نام خانوادگی: ترک
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مسعود
نام خانوادگی: ترک
سمت: ریاضی
نام: حسین
نام خانوادگی: ترکاشوند
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مصطفی
نام خانوادگی: جباری نژاد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: کامران
نام خانوادگی: جعفری
سمت: شیمی
نام: سجاد
نام خانوادگی: جلالوند
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمدتقی
نام خانوادگی: جهانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: حسینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: اصغر
نام خانوادگی: خوشکلام
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: امیر
نام خانوادگی: ربانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مجید
نام خانوادگی: رستمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مجید
نام خانوادگی: رستنده
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محسن
نام خانوادگی: رسولی
سمت: زیست شناسی
نام: عليرضا
نام خانوادگی: رضايي
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حسن
نام خانوادگی: رمضاني
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: رمضانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فرامرز
نام خانوادگی: زارعی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمداسماعیل
نام خانوادگی: زارعی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: زهره دوست
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمود
نام خانوادگی: سلیمانی فر
سمت: ریاضی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: سهرابی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محسن
نام خانوادگی: شبستانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: شجاع صفت
سمت: مدرس
نام: فرهنگ
نام خانوادگی: شهبازي
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمید
نام خانوادگی: صادقی خطیبایی
سمت: مدرس
نام: عمادالدین
نام خانوادگی: صدرالدینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: صفایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حامد
نام خانوادگی: طاهري طجر
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: عبدالمالکی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: رامین
نام خانوادگی: عسگری کیا
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: خلیل
نام خانوادگی: عقیلی فرج
سمت: قرآن
نام: اکبر
نام خانوادگی: غیبی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مجید
نام خانوادگی: فرجی
سمت: فیزیک
نام: کمال
نام خانوادگی: فرهی فر
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: فریدونی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فتح ا..
نام خانوادگی: قربانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: معراج
نام خانوادگی: قیاسوند
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: ناصر
نام خانوادگی: قیاسوند
سمت: زبان خارجه
نام: مهدی
نام خانوادگی: محمدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهدی
نام خانوادگی: مرشدلو
سمت: تربیت بدنی
نام: جلال
نام خانوادگی: ملکی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فرشاد
نام خانوادگی: منصوری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مرتضي
نام خانوادگی: نادري پيكر
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: احمد
نام خانوادگی: نباتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: وحید
نام خانوادگی: هدایتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جمشید
نام خانوادگی: پیری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بیژن
نام خانوادگی: کاردوست
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: گلپريان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: اسماعیل
نام خانوادگی: یارمحمدی
سمت: عربی
نام: ولی الله
نام خانوادگی: یوسفی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان شهید مدنی
8280622,8280623,8280624,8255589,8260251
خیابان خ پاستور، فرعی جنب مخابرات، کوچه شهید غیرتیان
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.